Teoria Chaosu

audycja nt. teorii spiskowych i rzeczy niewyjaśnionych

You are not logged in.

#1 2019-01-07 22:07:01

claude
Administrator
Registered: 2019-01-07
Posts: 47

Audycja o Tesli (16. marca 2012)

Informacje podesłane od Stałego Słuchacza:

1. Prawne wymogi budowy przydomowej elektrowni wiatrowej/ W branży energetycznej za małe elektrownie wiatrowe uważa się te, których moc nie przekracza średnio 40-50 kW. Elektrownie przydomowe o większej mocy podlegają procedurze lokalizacji, która została uregulowana w ustawie o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym.

PDF - info w temacie

2. Duża cewka Tesli z opisem wykonania

3.
Sos da ziemi: http://forum.oilpeak.pl/about1159-15.html

Nie filmy: http://forum.oilpeak.pl/about409-30.html

Offline

Board footer

Powered by FluxBB